Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

CZT Mimoň

Soustava centrálního zásobování teplem funguje pro město Mimoň od poloviny devadesátých let a teplo je do města vedeno z výtopny Hradčany, která byla postavena na konci osmdesátých let cca 3,5 km od centra města Mimoň s tím, že bude vytápět blízké armádní letiště a objekty, což se po odchodu vojsk z okolí Mimoně nikdy nestalo. Hradčanská výtopna tak dnes dodává teplo a teplou užitkovou vodu pro většinu domácností v Mimoni a současně i pro další odběratele z terciární sféry.

V objektu výtopny byly instalovány čtyři parní kotle, spalující černé uhlí, o celkovém instalovaném tepelném výkonu 42 MWt. Po převzetí Hradčanské výtopny v roce 2007 jsme vzhledem k přísné legislativě upravili technické parametry zdroje na současné využívání 2 parních kotlů, které spalují nízko sirné hnědé uhlí. Momentálně je tedy instalovaný teplený výkon výtopny 18,77 MWt. Technologie byla také doplněna o moderní čištění spalin na bázi tkaninových filtrů. Délka rozvodného potrubí je celkem 16,93 km. Je zde také provozována parní protitlaká turbína o výkonu 0,295 MW, která zajišťuje výrobu elektrické energie.

V této výtopně se snažíme o využívání spalování obnovitelných zdrojů k výrobě tepelné a elektrické energie, tzv. OZE. Zde je v rámci povolení provozu spolu spalována biomasa v kombinaci s nízko sirným hnědým uhlí. Z obnovitelných zdrojů jsou využívány zejména piliny a dřevní štěpka.

Zajímavosti:

Výška komínu: 55 m

Základní kontaktní údaje:

CZT Mimoň
Výtopna Hradčany, 471 24 Mimoň
tel. 487 829 840 (dispečink)

Hlášení poruch: 487 829 845, 602 512 149

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

V současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst ve městech Litoměřice, Louny a Mimoň bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našich provozů. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte dispečink příslušného města. Přejeme hezký den.

 

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968, 724 360 973

CZT LOUNY
415 627 981, 606 741 144

CZT MIMOŇ
487 829 845, 602 512 149

Jak se k nám dostanete?