Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

CZT Litoměřice

Centrální zásobování teplem v Litoměřicích bylo budováno postupně od poloviny 60. let do poloviny 90. let. Hlavními odběrateli tepla a teplé vody jsou převážně domácnosti, ale na síť rozvodů jsou připojeni také odběratelé z terciální sféry. CZT Litoměřice dodává teplo a teplou užitkovou vodu například Městské nemocnici, Hasičskému záchrannému sboru či Katastrálnímu úřadu.

V Litoměřické výtopně je spalováno hnědé uhlí ve 4 horkovodních kotlích. Stávající výkon této technologie je 41,5 MWt a délka rozvodného potrubí je celkem 22,9 km. V roce 2019 byla rekonstruována část potrubí v ulici U Stadionu v celkové délce cca 283 m. V této kotelně je přítomna trvalá obsluha, která funguje i jako dispečink, pro hlášení poruch.

Vzhledem k životnímu prostředí, ale i k plnění legislativních limitů je do spalin z hoření za pomoci dávkovacího zařízení vháněna směs mletého vápence, který snižuje množství emisí vypouštěných do ovzduší. Technologie litoměřické výtopny je též vybavena moderním čištěním na bázi tkaninových filtrů a je proto šetrnější k životnímu prostředí. Stejně tak se snažíme zabránit i rozfoukávání prachu z uhelné skládky například tím, že vysazujeme zeleň, skládku skrápíme vodou nebo zametáme přilehlé cesty.

Zajímavosti

Výška komínu: 120m

Délka potrubí: 22,9 km


Základní kontaktní údaje:

CZT Litoměřice
K výtopně 1987, 412 01 Litoměřice
tel. 416 725 968 (dispečink)

Hlášení poruch: 416 725 968, 724 360 973

 

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

V současné době dodáváme tepelnou energii do všech odběrných míst ve městech Litoměřice, Louny a Mimoň bez přerušení. Žádné odstávky ani havárie nejsou hlášeny. Průběžně přijímáme opatření, která zajišťují plynulý chod našich provozů. Pro informace o dodávce tepla do Vašeho objektu volejte dispečink příslušného města. Přejeme hezký den.

 

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968, 724 360 973

CZT LOUNY
415 627 981, 606 741 144

CZT MIMOŇ
487 829 845, 602 512 149

Jak se k nám dostanete?