Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

Vyúčtování tepla v Litoměřicích bude letos srozumitelnější

MVV_Ilustrace_rodinka

Společnost ENERGIE Holding vychází vstříc svým zákazníkům a od začátku roku 2018 zjednodušuje způsob vyúčtování v Litoměřicích zavedením tzv. jednosložkové ceny tepelné energie, která je pro zákazníky srozumitelnější. Zákazník jednoduše pozná, kolik opravdu platí za svou skutečnou spotřebu a po celý rok hradí stejné měsíční zálohy. Vyúčtování proběhne na konci každého kalendářního roku s cenou podle skutečných nákladů. Zákazníkům zároveň odpadá povinnost schvalování odběrových diagramů, které byly podkladem pro účtování rezervované kapacity.

Předběžnou cenu tepla v Litoměřicích jsme byli nuceni mírně zvýšit v řádu stokorun, zákazníci však budou mít i nadále cenu výrazně pod celorepublikovým průměrem dodávek z centrálního zásobování teplem. Důvodem tohoto mírného navýšení ceny za teplo je zdražení vstupního paliva, kterým je v případě Litoměřic hnědé uhlí a investice do snižování emisí. Ceny tepla se budou v letošním roce pohybovat průměrně okolo 510 korun za GJ včetně DPH.

Litoměřická teplárna dlouhodobě realizuje projekty na snižování emisí. V loňském roce spustila projekt na řízené přidávání vápence při spalování, které umožňuje dosáhnout splnění přísnějších limitů emisí SO2. Zároveň zvýšila spolehlivost dodávek tepla – rekonstrukcí tzv. odlučovače tuhých znečišťujících látek a dále kompletní opravou komínu. Pracovníci teplárny pokračovali ve výměnách měřičů tepla, které umožní dálkový radiový odečet a nebude už nutné vstupovat kvůli měření do vytápěných objektů. Zákazníci teplárny tak mohou využívat většího komfortu v rámci služeb spolehlivé a bezpečné dodávky dálkového tepla – nonstop dispečink, nepřetržitý dohled nad dodávkami tepla včetně správy a údržby technologie a také zákaznický servis.

Kompletní ceník naleznete www.enh.mvv.cz.

ENH_banner_teplo_pro_louny

Odstávka

Všichni zákazníci dostávají tepelnou energii tak, jak jsou zvyklí. Pro informace o dodávkách ve vašem objektu volejte na dispečink v příslušném městě na níže uvedených kontaktech.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968

CZT LOUNY
415 627 981

CZT MIMOŇ
487 829 845

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.