Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

Teplo v Mimoni bude příští rok o polovinu zdravější

Kostry pro novou technologii

Hradčanská teplárna patří do skupiny ENERGIE Holding a zásobuje v Mimoni téměř dva tisíce domácností a desítky dalších zákazníků. Technický tým v Hradčanech dlouhodobě pracuje na snižování emisí ze svých uhelných kotlů. V letošním roce se v hradčanské teplárně zaměřili na snížení emisí oxidu siřičitého, aby s velkou rezervou dokázali plnit přísnější limity platné od roku 2018. Uskutečněné palivové zkoušky přinesly nejvhodnější řešení v podobě nákupu uhlí s nízkým obsahem síry. V příštím roce tak hradčanské kotle vypustí do atmosféry jen polovinu dnešních už tak nízkých hodnot oxidu siřičitého.

Teplárna, která zajišťuje teplo pro velkou část obyvatel Mimoně, hledá cesty ke zvýšení ekologičnosti a účinnosti výroby už řadu let. V loňském roce pokračovalo spoluspalování biomasy v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla, což se významně podepsalo na efektivnějším využití paliva a právě snížení množství vypouštěných látek. Napojení většiny panelových domů na centrální systém zásobování přináší do bytů teplo s bonusem toho, že přímo v životním prostoru obyvatel Mimoně nevznikají žádné emise. Hradčanská teplárna tak bude po dalším zlepšení své ekologičnosti i nadále hlavním garantem čistého vzduchu v Mimoni a okolí.

Přísnější limity ukládají teplárnám od příštího roku dodržovat hranici emisí oxidu siřičitého o 40 % nižší, než tomu bylo doposud. „Každé snížení emisí s sebou přináší velké investiční náklady, proto se vždy hledají cesty, jak limity dodržet bez výrazného dopadu na ceny tepla pro zákazníky. Hradčanská teplárna provedla celou řadu zkoušek s různými druhy černého i hnědého uhlí. Zkoušeli jsme při spalování přidávat i vápenec, ale nejpříznivěji nám vyšlo použití nízkosirnatého hnědého uhlí,“ řekl Petr Boukal, člen představenstva ENERGIE Holding zodpovědný za techniku a provoz.

V loňském roce se díky spoluspalování biomasy stala hradčanská teplárna znovu státem preferovanou účinnou soustavou zásobování teplem. Nezanedbatelný a stále stoupající podíl znečištění s sebou přinášejí domácí topeniště, která jsou nejméně kontrolovaná, a proto jsou pro naše zdraví nejvíce riziková. Společnost ENERGIE Holding si je vědoma své zodpovědnosti za kvalitu ovzduší v okolí měst, kde působí. „Víme, že zajišťujeme teplo pro tisíce domácností, proto se snažíme zajistit jak ekologičnost, tak stabilitu našich dodávek tepelné energie. V příštích týdnech bychom měli podepsat dlouhodobý kontrakt na dodávky nejlépe hodnoceného uhlí, v létě začneme s jeho navážením a od 1. ledna budeme vyrábět energii už pouze z nově vybraného paliva,“ řekl Petr Boukal.

 

ENH_banner_teplo_pro_louny

Odstávka

Všichni zákazníci dostávají tepelnou energii tak, jak jsou zvyklí. Pro informace o dodávkách ve vašem objektu volejte na dispečink v příslušném městě na níže uvedených kontaktech.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968

CZT LOUNY
415 627 981

CZT MIMOŇ
487 829 845

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.