Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

CZT Mimoň

Soustava centrálního zásobování teplem funguje v Mimoni od poloviny devadesátých let. Teplo pro tyto odběratele vyrábí parní uhelná výtopna Hradčany. Ta byla postavena na konci osmdesátých let s tím, že bude vytápět blízké armádní letiště a objekty, což se po odchodu vojáků z okolí Mimoně nikdy nestalo. Hradčanská výtopna tak dnes dodává teplo a teplou užitkovou vodu pro většinu domácností v Mimoni a současně i pro další odběratele z terciární sféry.

V objektu výtopny jsou osazeny čtyři kotle K1 – K4 (16 t/hod.) o celkovém instalovaném tepelném výkonu 42 MWt. V roce 2000 byl ukončen provoz kotle K1. Výtopna je provozována od roku 1993 a současný provozovatel převzal takto dimenzovaný zdroj v roce 2007.  V současné době je z důvodu plnění ekologických limitů používáno hnědé uhlí hp1.

Vyvedení tepelného výkonu od zdroje směrem do města zajišťuje hlavní předávací výměníková stanice (dále HPVS – pára/voda) a primární horkovodní napáječ z výtopny (větev A). Základní páteřní větve horkovodu B a C vedou ke dvěma bývalým uhelným kotelnám s vlastními sekundárními tepelnými sítěmi na sídlištích Pod Ralskem a Letná, které byly přestavěny na centrální předávací stanice. V letech 2006 a 2010 proběhla na sídlišti Pod Ralskem rekonstrukce sekundárních rozvodů na primární.

V dalších letech byla soustava CZT rozšiřována o primární tepelné přípojky, které jsou v převážné míře majetkem ENERGIE Holding, a.s. Délka horkovodní primární tepelné soustavy je 11,77 km. Délka sekundární tepelné soustavy je 5,157 km.


ADRESA – CZT Mimoň

Výtopna Hradčany, 471 24 Mimoň
tel. 487 829 840

Hlášení poruch: 487 829 845

 

ENH_banner_teplo_pro_louny

Odstávka

Všichni zákazníci dostávají tepelnou energii tak, jak jsou zvyklí. Pro informace o dodávkách ve vašem objektu volejte na dispečink v příslušném městě na níže uvedených kontaktech.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968

CZT LOUNY
415 627 981

CZT MIMOŇ
487 829 845

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.