Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

CZT Mimoň

Soustava centrálního zásobování teplem funguje v Mimoni od poloviny devadesátých let. Teplo pro tyto odběratele vyrábí parní uhelná výtopna Hradčany. Ta byla postavena na konci osmdesátých let s tím, že bude vytápět blízké armádní letiště a objekty, což se po odchodu vojáků z okolí Mimoně nikdy nestalo. Hradčanská výtopna tak dnes dodává teplo a teplou užitkovou vodu pro většinu domácností v Mimoni a současně i pro další odběratele z terciární sféry.

V objektu výtopny jsou osazeny čtyři kotle K1 – K4 (16 t/hod.) o celkovém instalovaném tepelném výkonu 42 MWt. V roce 2000 byl ukončen provoz kotle K1. Výtopna je provozována od roku 1993 a současný provozovatel převzal takto dimenzovaný zdroj v roce 2007.  V současné době je z důvodu plnění ekologických limitů používáno hnědé uhlí hp1.

Vyvedení tepelného výkonu od zdroje směrem do města zajišťuje hlavní předávací výměníková stanice (dále HPVS – pára/voda) a primární horkovodní napáječ z výtopny (větev A). Základní páteřní větve horkovodu B a C vedou ke dvěma bývalým uhelným kotelnám s vlastními sekundárními tepelnými sítěmi na sídlištích Pod Ralskem a Letná, které byly přestavěny na centrální předávací stanice. V letech 2006 a 2010 proběhla na sídlišti Pod Ralskem rekonstrukce sekundárních rozvodů na primární.

V dalších letech byla soustava CZT rozšiřována o primární tepelné přípojky, které jsou v převážné míře majetkem ENERGIE Holding, a.s. Délka horkovodní primární tepelné soustavy je 11,77 km. Délka sekundární tepelné soustavy je 5,157 km.


ADRESA – CZT Mimoň

Výtopna Hradčany, 471 24 Mimoň
tel. 487 829 840

Hlášení poruch: 487 829 845

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

V současné době nejsou hlášeny žádné odstávky a havárie. Všichni zákazníci dostávají teplo a teplou vodu tak, jak jsou zvyklí.

Přejeme hezký den.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968, 724 360 973

CZT LOUNY
415 627 981, 606 741 144

CZT MIMOŇ
487 829 845, 602 512 149

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.