Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

CZT Litoměřice

Výtopna se nachází ve východní části města Litoměřic a zabezpečuje dodávky tepla a teplé užitkové vody pro město Litoměřice. Hlavními zákazníky jsou domácnosti a odběratelé z terciární sféry. Výrobu tepelné energie zajišťují 4 horkovodní kotle, jejichž konstrukce umožňuje spalování hnědého uhlí, o celkovém instalovaném výkonu 41,5 MWt. Tepelná energie obsažená v horké vodě je odváděna ze zdroje východní větví do odběrných míst – Hasičský záchranný sbor, Timo, Kasárna J.z Poděbrad a Kaufland. Severní větví do Městské nemocnice a Katastrálního úřadu. Severozápadní větví do oblasti převážně sídlištní zástavby. Jižní větví do oblasti, kde jsou rozmístěny především objektové předávací stanice KPS. Jedná se o oblast ulic Na Valech, ČSA, Mrázova a Stránského.

Soustava CZT je koncipovaná jako dvoustupňová. Dodávky jsou zajišťovány buď tlakově závislým způsobem – primár je přiveden dvoutrubkovým rozvodem do 12 výměníkových stanic. Odtud pokračují rozvody tepelné energie a teplé vody ve čtyřtrubkovém provedení a jsou uloženy převážně v topných kanálech k objektům odběratelů. Délka sekundárních rozvodů je 9,2 km.  Druhý způsob je tlakově nezávislý, kdy je tepelná energie rozváděna dvoutrubkovým způsobem v předizolovaném provedení. Takto je teplo přivedeno do objektů odběratelů a zde je prostřednictvím objektových předávacích stanicích distribuována ke konečným odběratelům. Délka primárních rozvodů je 13,7 km.


ADRESA – CZT Litoměřice

K výtopně 1987, 412 01 Litoměřice
tel. 416 725 968, fax. 416 725 967

Hlášení poruch: 416 725 968, 724 360 973

 

ENH_banner_teplo_pro_louny

Odstávka

Všichni zákazníci dostávají tepelnou energii tak, jak jsou zvyklí. Pro informace o dodávkách ve vašem objektu volejte na dispečink v příslušném městě na níže uvedených kontaktech.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968

CZT LOUNY
415 627 981

CZT MIMOŇ
487 829 845

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.