Člen skupiny MVV Energie CZ, Zodpovědná energie

O nás

ENERGIE Holding zajišťuje výrobu tepla pro zákazníky v Litoměřicích, Lounech a Mimoni od roku 2007.

Více informací

CZT Litoměřice

Výtopna se nachází ve východní části města Litoměřic a zabezpečuje dodávky tepla a teplé užitkové vody pro město Litoměřice. Hlavními zákazníky jsou domácnosti a odběratelé z terciární sféry. Výrobu tepelné energie zajišťují 4 horkovodní kotle, jejichž konstrukce umožňuje spalování hnědého uhlí, o celkovém instalovaném výkonu 41,5 MWt. Tepelná energie obsažená v horké vodě je odváděna ze zdroje východní větví do odběrných míst – Hasičský záchranný sbor, Timo, Kasárna J.z Poděbrad a Kaufland. Severní větví do Městské nemocnice a Katastrálního úřadu. Severozápadní větví do oblasti převážně sídlištní zástavby. Jižní větví do oblasti, kde jsou rozmístěny především objektové předávací stanice KPS. Jedná se o oblast ulic Na Valech, ČSA, Mrázova a Stránského.

Soustava CZT je koncipovaná jako dvoustupňová. Dodávky jsou zajišťovány buď tlakově závislým způsobem – primár je přiveden dvoutrubkovým rozvodem do 12 výměníkových stanic. Odtud pokračují rozvody tepelné energie a teplé vody ve čtyřtrubkovém provedení a jsou uloženy převážně v topných kanálech k objektům odběratelů. Délka sekundárních rozvodů je 9,2 km.  Druhý způsob je tlakově nezávislý, kdy je tepelná energie rozváděna dvoutrubkovým způsobem v předizolovaném provedení. Takto je teplo přivedeno do objektů odběratelů a zde je prostřednictvím objektových předávacích stanicích distribuována ke konečným odběratelům. Délka primárních rozvodů je 13,7 km.


ADRESA – CZT Litoměřice

K výtopně 1987, 412 01 Litoměřice
tel. 416 725 968, fax. 416 725 967

Hlášení poruch: 416 725 968, 724 360 973

 

ODSTÁVKY A HAVÁRIE

V současné době nejsou hlášeny žádné odstávky a havárie. Všichni zákazníci dostávají teplo a teplou vodu tak, jak jsou zvyklí.

Přejeme hezký den.

Dispečink 24 hodin denně

CZT LITOMĚŘICE
416 725 968, 724 360 973

CZT LOUNY
415 627 981, 606 741 144

CZT MIMOŇ
487 829 845, 602 512 149

Jak se k nám dostanete?

Tento web používá pro přizpůsobení obsahu webu a sledování návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací.